Jan Kjærstad 70 år

Jan Kjærstad er en av Nordens fremste forfattere. Han debuterte i 1980 med novellesamlingen Kloden dreier stille rundt. Siden har Kjærstad skrevet femten romaner og fem essaysamlinger. Han er en sterk forsvarer av litteraturens plass i verden, og han minner oss stadig på gledene ved å lese.

I anledning Jan Kjærstads nært forestående jubileum, relanserer vi noen av høydepunktene i hans forfatterskap!

Omslagene er designet av Aina Griffin, med AI-genererte illustrasjoner laget av Observatoriet.

Jan Kjærstad om Slekters gang 

Da jeg skrev Slekters gang, ville jeg at leseren skulle få et helt nytt perspektiv på vår sivilisasjon. Jeg ønsket å vise at alt det vi tar for gitt, er skjørere enn vi tror. Vi innbiller oss at vi er forberedt på ulike typer katastrofer. Men hva hvis de skjer på likt; hva om for eksempel en pandemi fører til økonomisk kollaps, matmangel, krig, og en enda verre klimakrise?

Sett at Norge, som vi kjenner det, blir utradert og det går to tusen år. Vil etterkommere klare å gjenskape dette landet, dette folket, gjennom det beste redskapet til innsikt de råder over: fortellinger? Slekters gang viser at det kanskje er mulig.

Tekst: Jan Kjærstad

Norge var et land i utkanten av den verdensdelen som ble kalt Europa. For en som har fløyet over den store halvøya, nordvest i Slavia, er det sikkert uforståelig at denne villmarka en gang har vært befolket, at det har vært byer og en velfungerende infrastruktur her. På sitt høydepunkt som nasjon, på 2000-tallet, skal Norge ha rommet rundt sju millioner innbyggere. Vi vet ikke eksakt hvor mange “nordmenn” eller etterkommere av nordmenn som lever i dette landskapet i dag, men det kan neppe være mer enn noen få tusen. De kalles “den norske stammen” og består dels av kremmer-barbarer som streifer om i randsonen av den veldige ødemarka vi kjenner som Forum Europeum, dels av grupper som roter i jorden om dagen og drikker potetbrennevin om kvelden.

At “Norge” allikevel utgjør et lite, men spennende og stimulerende forskningsfelt, nærmere bestemt Norge på 1900-tallet, skyldes Bohre-slekten og forbindelsen til Long-dynastiets fødsel, og ettersom Long-dynastiet regner Norge som sitt opprinnelige hjemsted, wǒmen guójiā, tør Norge være av interesse for enhver borger i Den kinesiske føderasjon.

Jan Kjærstad

Jan Kjærstad

Jan Kjærstad (født 1953) er regnet som en av Nordens fremste forfattere, først og fremst på grunn av sine nyskapende romaner. Kjærstad har embetseksamen i teologi og debuterte i 1980 med novellesamlingen "Kloden dreier stille rundt". I tillegg til sine romaner har han skrevet billedbøker og essaysamlingene "Menneskets matrise" (1989), "Menneskets felt" (1997), "Menneskets nett" (2004) og "Menneskets vidde" (2013). I 1984 mottok han Kritikerprisen for romanen "Homo Falsus", i 1993 fikk han Aschehougprisen, i 1998 den høythengende Henrich Steffens-prisen, i 2000 Doblougprisen og i 2013 Det Norske Akademiets pris til minne om Thorleif Dahl.

Trilogien om Jonas Wergeland - "Forføreren", "Erobreren", "Oppdageren" - ble fullført i 1999, og den siste innbrakte Kjærstad Nordisk Råds Litteraturpris.

Jan Kjærstads øvrige romaner er "Speil (1982), "Det store eventyret" (1987), "Rand" (1990), "Tegn til kjærlighet" (2002), "Kongen av Europa" (2005), "Jeg er brødrene Walker" (2008), "Normans område" (2011) og "Slekters gang" (2015). I 2017 utkom romanen "Berge" til glimrende mottagelse av anmelderne, og romanen dedisert til Kjærstads far, "Mr. Woolf", utkom i 2019. Hans seneste roman er "En tid for å leve" (2021), og i 2022 kom essaysamlingen "Menneskets bølger".

Jan Kjærstads bøker er oversatt til en rekke språk.
Les mer

Hvorfor skriver du, Jan Kjærstad?

– Alle forfattere må lese hele tiden når de skriver. Da skriver de best, sier Jan Kjærstad i samtale med redaktør Mia Bull-Gundersen. – Alt du leser vil styrke det du skriver, fortsetter han.

Mr. Woolf

Mr. Woolf er en hyllest til alle alminnelige fedre, som kanskje ikke er så alminnelige som man tror.

Fridtjof Hansen, fleip eller fakta?

Har man levd hvis ingen vet om det?