Elektronisk faktura (efaktura)

Ved fakturering av varer og tjenester til H. Aschehoug & Co med tilhørende datterselskaper skal det benyttes elektronisk faktura. Les mer om fakturering og krav til fakturainnhold i vår implementeringsguide for elektronisk faktura.

Hva er elektronisk faktura?

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. PDF-vedlegg eller epost-vedlegg regnes ikke som elektronisk faktura ettersom denne type faktura ikke kan importeres i mottakers økonomisystem

Hvordan starte med å sende efaktura?

Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom utsteder og mottaker, men for at den tekniske utvekslingen skal fungere er en avhengig av at fakturamottaker har et system som kan behandle meldinger. Utsteder må validere meldingene mot spesifikasjonene. Leverandøren må ha et system på plass for å kunne sende elektronisk faktura og leverandøren må være tilknyttet en meldingssentral eller aksesspunkt som fasiliterer utveksling av elektronisk faktura.

Krav til innhold

Alle efaktura må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven. Aschehoug har tilpasset seg disse kravene. Alle fakturaer til Aschehoug skal merkes med fakturareferanse.

  • Fakturareferanse er navnet på den ansatte som skal motta fakturaen.
  • Fakturareferanse skal legges i feltet: Kundes referanse (se Implementeringsguiden under Fakturainnhold)
  • Fakturaer uten korrekt referanse, vil bli sendt i retur til leverandør

Fakturaadresser

Efaktura-adresse er den elektroniske adressen som dere som leverandør må legge inn i deres fakturasystem for at fakturaen skal komme til riktig kunde. Dette nummeret består alltid av selskapets organisasjonsnummer. Vi har to adresser. Det som starter med 9908 er hovedadressen og benyttes av alle som sender i EHF format (krav fra statlige selskaper). Adressen som starter med NO går til vår meldingssentral og kan benyttes av de som bruker andre formater enn EHF.

Efakturaadresse
Samtrafikk: NO910292005
OpenPEPPOL (EHF): 9908: 910292005

Epost-faktura
910292005@semine.net

VIKTIG: Se implementeringsguide for detaljer rundt merking av faktura.