Når livet innhenter deg

Skrevet av Marianne Storberg

I alle familier finnes historier som ikke så lett kan snakkes om. Noen ganger får hendelser i en fjern fortid betydning lenge etter, som om det dannet seg noen arr den gangen, arr som alltid vil være der. 

Da jeg begynte å skrive romanen Bli hos meg, ville jeg undersøke hvordan livets ytterpunkter arter seg. I løpet av skriveprosessen, ble speilet vendt mot meg, og jeg fikk selv erfare kontrastene i tilværelsen.  

Pappa og jeg var begynt å grave i en gammel familiehistorie. Hvorfor var det ingen som visste noe om hans mormor og min oldemor? Hun hadde vært et menneske som ikke kunne snakkes om, forvist til skyggen for å glemmes. De i familien som hadde kunnet kaste lys over historien hennes, var borte for lenge siden. Men nysgjerrighet drev oss videre. Hva var årsaken til all fortielsen og hemmeligholdet? Hva var det som hadde skjedd da hun var en ung mor og brått forlot familien for aldri å vende tilbake?

Pappa og jeg reiste til hjemstedet hennes på Vestlandet sammen, lette fram gammelt kildemateriale, forsøkte å sette sammen et puslespill med flere manglende brikker. I timevis kunne han og jeg sitte å spekulere, forsøke å forestille oss hva som hadde skjedd når kildene ikke ga svar. Alt startet med den gamle familiehemmeligheten, og jeg begynte å skrive de første kapitlene av det som skulle bli til Bli hos meg. Underveis var pappa min viktigste samtalepartner. 

Men da arbeidet med romanen nærmet seg slutten, ble han brått syk og døde ikke lenge etter. Som for romanpersonene mine, raste verden sammen. Livet innhentet meg. Plutselig var jeg blitt en del av min egen fortelling, en fortelling om skjøre relasjoner, men også om tilhørighet og familiebånd på tvers av generasjoner. 

Det har vært vemodig å avslutte dette bokprosjektet alene, uten pappa. Samtidig er boken for meg et sterkt minne om alle samtalene vi har hatt. Bli hos meg tok etter hvert nye retninger og inneholder mye mer enn oldemoren min, mer enn familiehistorien vår, romanpersonene fikk eget liv underveis og måtte gå sine egne veier. Men alt startet med fascinasjonen for oldemor og hennes hemmelige historie. Jeg tror og håper det er blitt en fortelling mange kan kjenne seg igjen i. 

Bli hos meg

1957. Det skjer et vendepunkt i Ellinors liv den dagen hun mottar et brev som forteller at hennes mor er død. Hun har alltid fått høre at moren Boel gikk bort da hun var liten, hva er det adoptivforeldrene ikke har fortalt?

1907: Vi følger den livsglade og ustyrlige Boels reise fra et vestlandsk småsamfunn til millionbyen Chicago og tilbake til Norge. Hun har store drømmer og opplever besettende begjær, men samfunnet rundt krever anstendighet og måtehold. Etter hvert blir hun et offer for sin egen livslyst, og i fortvilelse skader hun dem hun elsker mest.

Bli hos meg er en fortelling om kjærlighet, plikt og skam - om de skjøre båndene som binder familier sammen over generasjoner. En fengslende roman basert på forfatterens egen familiehistorie.

Marianne Storberg

Marianne Storberg

Marianne Storberg (f. 1974) er vokst opp i Asker. Hun er historiker og foredragsholder og har skrevet doktorgrad om vennskap mellom menn på 1800-tallet. I 2012 debuterte hun med romanen "Brevet fra Betsy". Romanen fikk gode kritikker og er oversatt til tysk. I 2016 utga hun den historiske romanen "Eplehagen", og høsten 2019 kommer den sterke generasjonsromanen "Bli hos meg".

"Den fødte forteller. Marianne Storberg gir leseren en historietime med schwung."
Ellen Sofie Lauritzen i Dagbladet om 'Brevet fra Betsy'

"Helt fra første side er det tydelig at vi har å gjøre med en forfatter som sitter på stor innsikt rundt perioden hun skildrer. ... Det er hele tiden et driv i fortellingen, og Storberg skriver med en varme for perioden og menneskene. Det er underholdende og lærerikt." Elin Brend Bjørhei i VG om 'Eplehagen'
Les mer

Przewalskis hest

Przewalskis hest er Maja Lundes tredje roman i den planlagte klimakvartetten.

Miss Marie

Første verdenskrig raser i Europa og Thea får invitasjon til å dra til Amerika. Takker hun ja, må hun si farvel til kjæresten Hans ...

Gill Paul er dronningen av historisk drama

Gill Paul skriver bestselger-romaner med handling fra moderne historie, som blant annet Titanic-forliset, Krim-krigen, og den russiske revolusjon.