Viss ikkje du, kven? Viss ikkje no, når? 

– Barn og ungdom over hele verden vil ikke lenger sitte og se på at de voksne ødelegger kloden vår, sier Gaute Eiterjord i podcasten Frokost for hjernen. Boka Klimaopprøret! er en guide til hvordan du som ung klimaaktivist kan bli hørt og vinne debatter.

– Mens eg har skrive denne boka, har verda vore i ein surrealistisk situasjon, der det normale samfunnet har brote saman på grunn av koronaviruset. I skrivande stund er det ikkje mogleg å seie korleis det vil utvikle seg. Men pandemien har vist at samfunnet kan gjennomgå drastiske endringar raskt når det trengst. Politikarar kan vere handlekraftige og innføre kraftige tiltak når saka er viktig nok. Ikkje minst har vi sett kor viktig det er at styresmakter behandlar ei krise som ei krise – og at dei lyttar til fagfolk og set inn kraftige nødstiltak for å ta vare på dei svakaste i samfunnet. Vi klarte det for korona. Då kan vi klare det for klimaet òg, skriver Gaute Eiterjord.

– Det er av og til freistande å tenke at alt berre hadde løyst seg om Facebook hadde ei øvre aldersgrense, og at alle klimafornektande gubbar hadde blitt sende tilbake på skulebenken for tvangsskulering i naturfag og folkeskikk. Då hadde kanskje debattklimaet blitt litt betre, og alle sta surpompar som synest Greta Thunberg er det verste som har skjedd sidan svartedauden, kunne lært å ta til vettet.Men det kjem ikkje til å skje. Så korleis skal du eigentleg imøtegå folk som motset seg heilt grunnleggande fakta om klimaet vårt, og som høglydt protesterer mot nødvendige endringar? Som heller vil avspore debatten enn å snakke om kva som skal til?

Gaute Eiterjord gir deg svaret på dei viktigaste spørsmåla i miljø- og klimakampen. Han slår ned mytar frå klimafornektarar, svarer nettrolla og forklarer kva forskarane eigentleg seier. Denne boka gjer deg til ein vinnar i klimadebatten!

– Jeg skulle ønske vi tok på oss den globale grønne ledertrøya! Maja Lunde 

Les mer og les også forordet til Maja Lunde her.

Gaute Eiterjord

Gaute Eiterjord

Gaute Eiterjord (f. 1995) var ein av dirigentane bak skulestreikane og klima- søksmålet mot staten. I 2019 mottok han på vegner av Natur og Ungdom Fritt Ords pris i lag med Greta Thunberg for arbeidet deira med å gjere miljøkampen handlingsretta. Dette er hans første bok.
Les mer

Ta deg sammen! Halvor Johansson er på krigsstien. På avstand. 

Velkommen til noe av det dummeste man kan gjøre. Å gå rett i strupen på folk. Frontalangrep. Påpeke alt andre gjør feil. Komme med pekefingeren. Harselere. Raljere. Konfrontere. Halvor Johansson er klar med boka Ta deg sammen! I denne episoden av Frokost for hjernen er det flypassasjerer, tradisjonskost og spabehandlinger som får gjennomgå. I tillegg til trøndere, nordlendinger og

Lese. En samtale om de store opplevelsene.

– Jeg håper jeg har skrevet en bok som gjør at de som leser den får lyst til å lese enda mer. Og jeg håper at jeg får fram at det ikke behøver å være en stor sak å lese. Vi må huske på at det er noe vi veldig lett kan gjøre og at det kanskje er den lettest tilgjengelige kilden vi har både til forlystelse og fordypelse, sier Kari J. Spjeldnæs om LESE. En liten bok om store opplevel

Gaute Eiterjord om Klimaopprøret

– Barn og ungdom over hele verden vil ikke lenger sitte og se på at de voksne ødelegger kloden vår, sier Gaute Eiterjord i podcasten Frokost for hjernen. Boka Klimaopprøret! er en guide til hvordan du som ung klimaaktivist kan bli hørt og vinne debatter.