Ole-Einar Andersen

Ole-Einar Andersen

Ole-Einar Andersen er cand.theol. fra Universitetet i Oslo, men har gjennom nesten hele sitt yrkesliv arbeidet som journalist i Adresseavisen. Andersen var feltprest i Luftforsvaret i 1976-77 og tok Forsvarets Hovedkurs i 1983-84.