Marit Slagsvold

Marit Slagsvold

Marit Slagsvold er sosiolog og har jobbet i Barne- og familiedepartementet og på Høgskolen i Oslo. Hun har også utdanning innen gestalt-terapi og har sammen med Birgitte Lange skrevet boken "Venner for harde livet" (2003).