Knut Storberget

Knut Storberget

Knut Storberget (født 1964) er jurist og politiker. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2001, etter å ha vært vararepresentant siden 1993. Han var justisminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra oktober 2005 til november 2011. Storberget har bakgrunn som strafferettsadvokat.