Jan P. Solberg

Jan P. Solberg

Jan P. Solberg (f. 1965) er født i Soknedal, Sør-Trøndelag. Han er utdannet journalist, jobber frilans og er nå bosatt i Oslo.