Inger Skjelsbæk

Inger Skjelsbæk

Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorrådgiver ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har drevet utstrakt forskning på kvinners kår i krig, og bruken av seksualisert vold spesielt. Hennes vitenskapelige arbeid er publisert i internasjonale og norske bøker, tidsskrifter og presse. I 2012 ga hun ut monografien "The Political Psychology of War Rape" (Routledge).