Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien (f. 1975) er forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, med doktorgrad i religionsvitenskap på det israelske forsvaret.
Røislien er en av Norges fremste Israel-kjennere, og hun har bodd og jobbet i Midtøsten i flere år.
Hun har også jobbet i andre land i Midtøsten, blant annet som sivil observatør (TIPH) i Hebron i 2001 og for FN i Kuwait og Irak i 2003.
Røislien har publisert en rekke artikler om Israel, og "Israelerne. Kampen om å høre til" er hennes andre bok om det israelske samfunnet.
I 2010-2011 ledet hun "Midtøstenskolen" i Radioselskapet på NRK P2.