Haile Bizen

Haile Bizen

Haile Bizen (f. 1966) er poet, redaktør, oversetter og journalist fra Asmara, Eritrea. Han har studert psykologi, arbeidet som journalist og redaktør, og utgitt flere dikt- og novellesamlinger i Eritrea. Etter utgivelsen av boka Behind the Doors i 2009, ble han tvunget til å flykte fra hjemlandet, og kom til Kristiansand som fribyforfatter i 2011. I Norge har Bizens tekster stått på trykk i flere antologier, blant annet Å kysse en ørken, å kysse en myr (Aschehoug 2019), da under navnet Haile Bizen Abraha. Han har også oversatt Thorbjørn Egners Karius og Baktus (Cappelen Damm 2015) og Ryddetid av Camilla Kuhn (Cappelen Damm 2021) til tigrinja. La oss si at jeg er er Bizens første diktsamling i Norge, arbeidet frem parallelt på tigrinja og norsk.

ሃይለ ቢዘን (1966) ኣብ ኣስመራ ዝተወልደ ገጣማይ፡ ኣርታዒ፡ ተርጓማይን ጋዜጠኛን እዩ። ስነ-ልቦና ዘጽነዐ፡ ጋዜጠኛን ኣርታዕን ኮይኑ ዝሰርሐን ዝተፈላለዩ ናይ ግጥሚን ሓጺር-ዛንታን መጽሓፍቲ ዘሕተመን እዩ። ብ2009 ብድሕሪ ማዕጾ እትብል ናይ ግጥሚ መጽሓፍ ብድሕሪ ምሕታሙ፡ ካብ ሃገሩ ተሰዲዱ፣ ኣብ 2011ን ድማ ናብ ክሪስቲኣያንሳንድ (ኖርወይ) ከም ICORN ዕዱም ጸሓፋይ ኮይኑ መጺኡ። ኣብ ኖርወይ ኣብ ዝተዳለዉ ብርክት ዝበሉ ጥርኑፍ ስርሓት ከኣ ስሙ ሰፊሩ ይርከብ። ብተወሳኺ ሃይለ ቢዘን፡ ካብ ቋንቓ ኖርወይ፡ ኻሪዩስን ባቕጡስን ብቱርብዮርን ኤግነር (Cappelen Damm 2015) ከምኡ'ውን እዋን ምውጋን ገዛ ብካሚላ ኩን (Cappelen Damm 2021) ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተርጒሙ። ኮይነ ኣለኹ ንበል ከኣ ቀዳመይቲ መጽሓፍ እኩባት ግጥምታት ብኽልተ ቋንቋ ኣብ ኖርወይ ዝተሓትመት እያ።