Eva B. Ragde

Eva B. Ragde

Trude Teige (f.1963) er en av de mest erfarne kriminalteknikerne i Norge. Hun er politioverbetjent ved Kriminalteknisk seksjon, Oslo politidistrikt og ble i 1992 den første kvinnelige krimteknikeren i hovedstaden.

Bøker av Eva B. Ragde