Erik Holien

Erik Holien

Erik Holien er utdannet idéhistoriker ved Universitetet i Oslo. Siden debuten i 1999 har han utgitt fire sakprosabøker, samt bidratt i antologier og skrevet essays og artikler. Holien har skrevet om rus og rehabilitering, forbrytelse og straff, tortur og dødsstraff, sex og prostitusjon og nå også rock¿n¿roll med "Balladen om Vidar Busk" (2015).