Eldrid Lunden

Eldrid Lunden

Eldrid Lunden (født i 1940 i Naustdal i Sunnfjord) er utdannet cand. philol. ved Universitetet i Oslo og jobbet en tid som lærer i ungdomskole og gymnas og deretter ved Høgskolen i Volda, før hun i 1982 var med å starte Foratterstudiet i Bø ved Høgskolen i Telemark. I 1996 ble hun Norges første og eneste professor i skrivekunst.

I 1960-årene var Lunden knyttet til kretsen omkring tidsskriftet Profil, der hun også en tid var redaksjonsmedlem, og i 80-årene var hun medredaktør av det svenske tidsskriftet Café Existens. Lunden har også vært medlem av Den norske Forfatterforenings litterære råd.

Eldrid Lunden debuterte med diktsamlingen "F.eks. juli" i 1968. Hennes dikt har blitt oversatt til flere språk, og hun har mottatt en rekke priser. Det særegne ved hennes forfatterskap er hennes lavmælte stemme som stille undersøker språkets vilkår i møtet med (den kvinnelige) erfaring og sansing, samt ser det ukjente i det velkjente. Hun blir i dag sett på som en stilskaper innen norsk og nordisk poesi - og som poet, tidsskriftmedarbeider, kritiker og pedagog har Lunden hatt en sentral posisjon innen samtidslitteraturen de siste 20 årene.

Utgivelser:
F.eks. juli. (Dikt 1968)
Inneringa. (Dikt 1975)
Hard, mjuk. (Dikt 1976)
Mammy, blue. (Dikt 1978)
Gjenkjennelsen. (Dikt 1982)
Essays. (Essay 1982)
Det omvendt avhengige. (Dikt 1989)
Noen må ha vore her før. (Dikt 1990)
Dikt i samling 1968-90. (Dikt 1991)
Slik sett. (Dikt 1996)
Til stades. Tekstar om erindring og gløymsle. (Dikt 2000)
Kvifor måtte Nora gå? (Essays 2004)
Flokken og skuggen. (Dikt 2005)
Modernisme eller litterær populisme. Eit essay om Arne Garborg og Knut Hamsun. (Essays 2008)
Kan ein lære å bli forfattar? (Essay 2014)
Det er berre eit spørsmål om tid. Kalenderdikt 2014-2018. (2018)

Artikler

Eldrid Lunden er nominert til Nordisk råds litteraturpris

Eldrid Lunden er nominert til Nordisk råds litteraturpris for diktsamlingen Det er berre eit spørsmål om tid.
Les mer