Christina Five Berg

Christina Five Berg

Christina Five Berg (f. 1976) er utdannet jurist og ansatt i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet .