Allison Glock-Cooper

Allison Glock-Cooper

Allison Glock-Cooper har skrevet boken "Forvandlerne" sammen med sin mann T Cooper. De er begge prisvinnende forfattere og journalister og har til sammen skrevet sju bøker. De skriver også for film og TV.

Bøker av Allison Glock-Cooper