Ibsen, H. Skrifter 1-17. Bindene selges ikke enkeltvis