Priser og legater

Aschehougs barnebokpris

Prisen går til «et lovende og kvalifisert forfatterskap» etter innstilling frå redaksjonen og ledelsen i forlaget.

Mottakere av Aschehoug barnebokpris

 

2024 - Ida Tufte Michelsen

2023 - Iben Akerlie

2022 - Nora Dåsnes

2021 - Bobbie Peers

2020 - Lars Joachim Grimstad

2019 - Marianne Kaurin