Vegard Vandvik

Vegard Vandvik

VEGARD VANDVIK (f 1946) har i tillegg til fire barn og ni barnebarn, lang erfaring som kulturleder der generasjonskontakt, nærmiljø og ressurstenkning har vært sentrale områder. Han var igangsetter av landets første all-aktivitetshus Gamle Slaktehuset i Haugesund og pionerprosjektene Ungdom/Eldre og Eldre som Ressurs. Han har vært mye benyttet som rådgiver og foredragsholder av departement, fylkeskommuner, landsdekkende organisasjoner og kommuner.