Tom Chatfield

Tom Chatfield

Tom Chatfield er en britisk forfatter og teknologifilosof, som jobber mye for tv og radio, blant annet BBC. Han er opptatt av å utvide folks forståelse for digital teknologi, og har skrevet en rekke sakprosabøker om emnet. Dette er Gomorra er hans romandebut.