Tobi Lakmaker

Tobi Lakmaker

Tobi Lakmaker (f. 1994) er spaltist i De groene Amsterdammer og LINDA.meiden. Etter å ha studert russisk og litteraturvitenskap en kort periode, fullførte han i 2018 sin utdanning i filosofi. Historien om min seksualitet er hans første bok.