Synnøve Persen

Synnøve Persen

Synnøve Persen (f. 1950) er fra Porsanger i Finnmark. Hun er samisk billedkunstner og forfatter. Persen er nominert to ganger til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet, og har hatt en lang rekke gruppe- og separatutstillinger.
Hun har vært sentral i ledelsen og organiseringen av det samiske kunstlivet gjennom 40 år. Synnøve Persen var en av initiativtakerne til den såkalte Masi-gruppen, som representerte en ny og moderne retning innen samisk kunst. I perioden 1997-2001 var Persen medlem av Norsk kulturråd, hvor hun samtidig var leder/ medlem av diverse fagutvalg. Hun var oppnevnt av Sametinget til Samisk OL-utvalg i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 og var også fagkonsulent for komitéer under De Samiske Samlinger.