Per-Kristian Foss

Per-Kristian Foss

Per-Kristian Foss har vært stortingsrepresentant siden 1981 og var første nestleder i Høyre. Han var finansminister i Bondeviks andre regjering og fungerte på et tidspunkt som Norges statsminister. Etter valget i 2009 tiltrådte han Stortingets presidentskap.