Mira Hussain

Mira Hussain

Mira Hussain (f. 2003) er oppvokst i Oslo og studerer pyskologi. Hjertet er ei rabiat bikkje er hennes debut som forfatter.