Maria Arlén Larsen
Maria Arlén Larsen
Foto: Kjell Petter Hetland

Maria Arlén Larsen

Maria Arlén Larsen er lege og forsker. Hun har doktorgrad fra UiT Norges Arktiske Universitet og videreutdanning innen behandling av overvekt ved Harvard University i USA. Hun har forelest over hele verden om fett og har utviklet flere spesialistklinikker for overvekt. Arlén Larsen har også skapt prisvinnende og brukervennlig helseteknologi, og fått talentpris for sitt arbeid med fett og fedme.