Lara Rashid

Lara Rashid

Lara Rashid (f.1994) har bachelor i Internasjonale relasjoner fra School of Oriental and African studies (SOAS) i London og er trainee i Schibsted. Hun har studert journalistikk ved OsloMet og jobber som journalist i VG. Hun har også vært praktikant ved den norske ambassaden i Sarajevo.