Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide (f. 1972) er leder i Kristelig Folkeparti. Han ble valgt til vararepresentant på Stortinget i 2009 og har hatt fast plass siden 2013. I 2004¿2005 var han miljøvernminister i Bondevik 2-regjeringen.
Hareide er utdannet siviløkonom og har ved siden av sitt politiske engasjement hatt en karriere innen næringslivet.