Kjetil Bragli Alstadheim

Kjetil Bragli Alstadheim

Kjetil Bragli Alstadheim har vært daglig leder i Natur og Ungdom, journalist i Klassekampen, i den politiske avdelingen
i Aftenposten, og siden 1996 journalist og kommentator i Dagens Næringsliv. I 2010 ble Alstadheim tildelt Riksmålsforbundets
språkpris for pressefolk, Gullpennen, og i 2011 ble han tildelt NTBs pris for godt mediespråk. I 2013 fikk han Den store journalistprisen.