Jan Kallevik

Jan Kallevik

Jan Kallevik (f. 1967) er utdannet sosionom og arbeider som miljøterapeut innen rus og psykiatri. "XTREM" er hans debut.