Ingar Kaldal
Ingar Kaldal
Foto: Siri Hovland Kaldal

Ingar Kaldal

Ingar Kaldal (f. 1955) er professor i historie ved NTNU og har skrevet flere bøker og artikler om arbeid, dagligliv og grunnlagsproblemer i historiefaget. Han har tidligere gitt ut Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie (2016), Hva forteller skogmuseene? (2005) og Arbeid og miljø ved Follafoss Tresliperi og Ranheim Papirfabrikk 1920-1970 (1994).