Hilde Gunn Slottemo

Hilde Gunn Slottemo

Hilde Gunn Slottemo (f. 1968) er professor ved Nord universitets avdeling på Levanger. Slottemo har særlig vært opptatt av arbeiderhistorie, kjønnshistorie og historisk teori og metode. Hun har blant annet skrevet om menns arbeids- og familieliv i etterkrigstidas Rana, om kvinner i tungindustrien og om utdannings- og forskningshistorie, i tillegg til flere lokal- og regionalhistoriske bøker. Hun er også en aktiv samfunnsdebattant og har vært fast spaltist i flere aviser.