Hasse Hope

Hasse Hope

Hasse Hope (f. 1986) er skuespiller, programleder og humorist. "Compis" er hans første bok.