Hans Jacob Orning

Hans Jacob Orning

Professor Hans Jacob Orning tok i 2004 sin doktorgrad om statsutvikling i Norge i høymiddelalderen. Han har også arbeidet med islandsk historie i middelalderen og med historisk teori og metode. Gjennom lærebøker, artikler og foredrag har han formidlet eldre historie til et bredt publikum. Orning er ansatt ved Høgskulen i Volda og har vært engasjert som fagredaktør for "Norvegr - Norges historie" samt at han har skrevet verkets bind 1.