Erling E. Guldbrandsen

Erling E. Guldbrandsen

Erling E. Guldbrandsen (f. 1960) er professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo med doktorgrad om europeisk etterkrigsmodernisme med vekt på Pierre Boulez.

Guldbrandsen er spesialist i samtidsmusikk og han har i mange år forsket på og undervist i feltet musikkhistorie. Han har også vært musikkoordinator ved Henie-Onstad Kunstsenter, programsekretær i NRK og redaktør for magasinet «NRK musikken».

På Universitetsforlaget vant han i 2007 prisen "Årets tidsskriftartikkel" for et essay om Mahler. I tillegg er han musikkanmelder i Morgenbladet og han mottok prisen Årets kritiker 2015 for artikkelen «Eventyr for voksne» om Wagner (Morgenbladet).

Erling E. Guldbrandsen har også utgitt boken Musikk og mysterium (sammen med Øyvind Varhøy, Cappelen Damm 2004) og bidratt i Vestens musikkhistorie (Cappelen Damm 2012). Han publiserte i 2015 en bok om modernisme på Cambridge University Press, og driver forskernettverket "20/21 "Musical Trajectories Today".