Astrid Lorenz

Astrid Lorenz

Cand.philol. Astrid Lorenz (f. 1942) har arbeidet som lektor i Oslo-skolen, universitetslektor i Kiel og forskningsassistent i Tromsø. Hun har skrevet bidrag i "Norsk kvinnelitteraturhistorie" (1988) og "Nordisk kvinnelitteraturhistorie" (1993), foruten en rekke artikler i Norsk Biografisk Leksikon. I 1996 ga hun ut "Forstandens lys og hjertets varme", om Ragna Nielsens mormor og mor, Conradine Dunker og Vilhelmine Ullmann. "Fra de frimodiges leir" (2014) er en biografi om Ragna Nielsen.
Astrid Lorenz har holdt mange foredrag og skrevet tallrike artikler om 1800-tallets kulturhistorie, især om kretsen på Observatoriet, Aasta Hansteen og familiene Ullmann, Dunker og Hansteen. Et annet hovedforskningsfelt har vært studier omkring forfatteren Ragnhild Jølsen.