Arild Stubhaug

Arild Stubhaug

Arild Stubhaug er født i 1948 i Naustdal i Sunnfjord, og vokste opp på Fitjar. Senere studerte han ved Universitetet i Bergen, der han ble cand.mag. med fagene matematikk, litteraturvitenskap og religionshistorie.

I 1970 debuterte Stubhaug med diktsamlingen "Utkantane", og han har siden skrevet en rekke skjønnlitterære bøker, hovedsakelig diktsamlinger, men også prosatekster. Forfatterens egne lengre reiser omkring i Europa og USA har vært en stor inspirasjonskilde for disse bøkene, som karakteriseres av de sanselige erfaringer og det utpreget lyriske.

I 1996 kom Stubhaug med en stor biografi over matematikeren Niels Henrik Abel, "Et foranskutt lyn". Boken fikk strålende anmeldelser, og forfatteren ble tildelt Brageprisen for faglitteratur. I 2000 utkom Stubhaugs biografi over Norges andre matematiker i verdensformat, Sophus Lie, "Det var mine tankers djervhet". For disse to biografiene ble Arild Stubhaug tildelt Norsk språkråds språkpris for 2001. I 2004 fulgte "Helt skal jeg ikke dø. Conrad Nicolai Schwach, hans liv og erindringer". Biografien "Med viten og vilje" (2007) handler om den svenske matematikkens største personlighet, Gösta Mittag-Leffler, mens forretningsmannen, politikeren og forfatteren Jacob Aall fikk sin biografi i "Jacob Aall. I sin tid" (2013). I 2019 beveget Stubhaug seg over i det 20. århundre med biografien "Stein Rokkan - fra periferi til sentrum".