Øystein Hide

Øystein Hide

Øystein Hide (1975) har jobbet som universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Bergen siden 2004. Han har vært programansvarlig for mastergraden i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda og PhD-stipendiat i skriftkultur ved Universitetet i Oslo. Han har biografi- og dagbokteori som forskningsfelt, med Olav H. Hauges dagbok som spesialfelt. Som faglitterær forfatter og oversetter har han vært ansvarlig for bokutgivelser av og om Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell og Niklas Luhmann. Hide jobber nå som konservator i Nynorsk kultursentrum og som norsklektor ved Voss vgs.