Om Agora

Agora er et bredt anlagt fagtidsskrift med utgangspunkt i filosofi, ikke som snever akademisk disiplin, men som kritisk og totaliserende virksomhet. Agora gir ut tverrfaglige temanummer over et bredt spekter av emner, blant annet innenfor filosofi, litteratur, samfunnsvitenskap og humaniora.

Se alle utgivelsene til Agora

Agora er et bredt anlagt fagtidsskrift med utgangspunkt i filosofi, ikke som snever akademisk disiplin, men som kritisk og totaliserende virksomhet. Agora gir ut tverrfaglige temanummer over et bredt spekter av emner (filosofi, litteratur, samfunnsvitenskap, humaniora), der nyskrevne norske artikler trykkes sammen med oversettelser av gamle og nye klassiske tekster innenfor samme tema. Agora holder deg også oppdatert om norsk og utenlandsk faglitteratur, med et høyt antall grundige anmeldelser og bokessays.

Sagt om Agora

Rune Slagstad: "– utvilsomt det spenstigste intellektuelle tidsskrift her til lands!"

Cathrine Holst: "Agora får oss til se en gang til på kunnskapen vi hevder å ha og hva vi mener å vite om samfunn og politikk, og om kunnskapsproduksjonen selv. Umiddelbart er Agora et totalt unyttig tidsskrift, og det er derfor jeg abonnerer på det."

Ole Robert Sunde: «Jeg har abonnert på tidsskriftet Agora siden 1989; det blir til nå 50 bind med lærdom, som en type av tenkningens encyklopedi; at dette kommer ut i Norge, er rett og slett et mirakel.»

Georg Johannesen: «Agora har i 20 år vært et gresk sted i konsensus-Norge: To sitater:
1) «Ut fra de amerikaniserte universitetene trenger det seg av og til spredte, halvkvalte, men umiskjennelig fortsatt menneskelige stemmer.»
(Fidel Castro)

2) «Nå til dags er det lettere å få tak i en fullkommen ektefelle enn en dannet samtalepartner med historisk-filosofiske kunnskaper.»
(Ernst Jünger)»

Kjartan Fløgstad: «På sitt beste får Agora meg til å tenka på alt eg ikkje forstår. Det eg dermed får ei sikker forståing av, er at verda alltid er større enn den vi kjenner, større enn vår forståing, at ho ikkje er identisk med vår kunnskap om ho, men framand og rik.»

Agora redaksjonen:
AGORA, H. Aschehoug & Co, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo
e-post:  redaksjonen.agora@gmail.com

Manus sendes elektronisk til adressen ovenfor.

Agoras redaksjon:

•    Lars Bugge, dr.philos. i sosiologi, red. sekr. for Agora, frilanser (red.medlem siden 2003)
•    Oscar Dybedal, master i filosofi, frilansskribent og -forsker (red.medlem siden 2020)
•    Stein Sundstøl Eriksen: dr.polit. i statsvitenskap, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (red.medlem siden 2001)
•    Frode Helland, dr.art.  i nordisk litteratur, dekan ved HF-fakultetet, Universitetet i Oslo (red.medlem siden 1986)
•    Janicke S. Kaasa, phd. i allmenn litteraturvitenskap, førsteamanuensis ved OsloMet (red.medlem siden 2020)
•    Kaja Schjerven Mollerin, phd. i allmenn litteraturvitenskap, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket (red.medlem siden 2007)
•    Geir O. Rønning, phd. i sosiologi, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (red.medlem siden 1983)

Redaksjonssekretær: Lars Bugge

Agoras redaksjonsråd: 

•    Kjersti Bale, professor, ILOS, UiO
•    Solveig Bøe, professor, IFR, NTNU
•    Kjersti Fjørtoft, professer, IFF, UiT
•    Karin Gundersen, professor emerita, ILOS, UiO
•    Cathrine Holst, professor, ISS, UiO
•    Mari Lending, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
•    Arne Melberg, professor emeritus, ILOS, UiO
•    Torill Moi, professor, Duke University, USA
•    Ragnar Myklebust, førstelektor emeritus, IFIKK, UiO
•    Alf Gunvald Nilsen, professor, Univ. of the Witwatersrand, Johannesburg, Sør-Afrika
•    Gisle Selnes, professor, LLE, UiB
•    Arild Utaker, professor emeritus, FOF, UiB
•    Arne Johan Vetlesen, professor, IFIKK, UiO

Informasjon til bidragsytere: AGORA bruker et eget system for tekstutforming og referanser, og antatte manus skal settes opp på en bestemt måte ved endelig levering til redaksjonen. Se veiledning for bidragsytere på www.Idunn.no/Agora

Kommende utgaver:

Nr. 2-3 2022: Verdenslitteratur
Nr. 4 2022 - Nr. 1 2023: Dag Solstad
Nr. 2-3 2023: Demokratiets krise
Nr. 4 2023 - Nr 1 2024: Holocaust

Videre planer for temanumre:

Kritisk teori etter Habermas
Georg Johannesen
Kritisk fenomenologi

Agora-abonnement:

Abonnementspris: Enkeltpersoner: kr 480,- Institusjoner kr 950,-
Alle henvendelser vedrørende abonnement og kjøp av enkeltnummer:
Universitetsforlaget, Boks 508 Sentrum, 0105 Oslo,
telefon 24147500, telefaks 24147501,
e-post:  journals@universitetsforlaget.no

For bestilling av tidligere utgaver av Agora eller abonnement, last ned dette bestillingsskjemaet.

Som framtidig abonnent sparer du 150 kroner pr. år sammenliknet med løssalg og får tilgang til digital utgave, og til digitalt arkiv av samtlige utgaver tilbake til 2001.
Nye abonnenter får tre gamle nummer gratis etter fritt valg fra tilgjengelige nummer på lager (se under bestilling av enkeltnummer). Husk å føre opp hvilke gamle nummer av Agora du ønsker som introduksjonstilbud.

Spørsmål angående gaveabonnement, kontakt Kundeservice på telefon 24 14 75 00 eller e-post journals@universitetsforlaget.no

Artikler gjengitt i Agora reguleres av bestemmelser gjengitt i avtale om normalkontrakt for utgivelser av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Artikler gjengitt i Agora vil bli lagret og gjort tilgjengelig på idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter ( www.idunn.no).

Alle numre av Agora f.o.m. nr. 2-3, 2001 finnes i elektronisk form på Idunn.no. Tidligere utgaver (1983-2001) er tilgjengelige i UBs database Bokhylla:

En fullstendig innholdsfortegnelse over disse tidlige utgavene finner du på:
https://bokdyrkinga.blogspot.com