Om lesing – tanker fra en norsklærer 

–  Om du begynner å lese på sengen, kan det ta veldig kort tid før du er nødt til å lese for å få sove, sier Thobias, norsklærer på femte trinn. Skolen anbefaler at barna leser 20 minutter hver dag. Her deler Thobias noen av sine tanker rundt dette.

Som lærere ser vi en klar sammenheng mellom elever som sier de leser hjemme hver dag og progresjon på kartleggingstester, både når det gjelder lesehastighet og forståelse. De som leser de anbefalte 20 minuttene hver dag, gjør det bedre. Leseferdighetene må opprettholdes og videreutvikles gjennom hyppig trening fordi litteraturen – både skjønnlitterær og sakprosa, gradvis krever mer av leseren.

I lærerutdanningen snakker vi gjerne om den første og den andre leseopplæringen. Den første handler om å lære å lese, mens den andre handler om å lese for å lære. Det å lære og lese handler om mye mer enn å knekke bokstavkoden. Det handler også om å forstå, reflektere, tolke, stille spørsmål og å være kritisk. Dette er ferdigheter som bare blir viktigere og viktigere jo lenger ut i utdanningen du kommer.

Måten man tilegner seg disse ferdighetene på, er hyppig trening med varierte tekster både på og utenfor skolen. Mengdetrening er viktig, også her. Gode lesere vil få mer ut av skoleløpet, og de vil trolig også ha det morsommere på skolen. Selv om samfunn og skole blir mer og mer digitalisert, vil leseferdigheter, samt ferdigheter man utvikler gjennom lesing, være vel så viktige som tidligere. Jeg vil derfor driste meg til å påstå at lesing er den viktigste av de grunnleggende ferdighetene.

Å lese litt på fritiden er mye bedre enn å ikke lese noe 

Tallene for hvor mye barn og voksne leser trykte medier, synker. Vi leser mer digitalt, men PISA-undersøkelsen fra 2018 viser en tydelig tilbakegang i leseferdighetene til norske 15-åringer siden forrige test i 2015. Hvorvidt lesing i bok er bedre enn lesing på skjerm, er en debatt som kommer til å pågå en stund til. 

I mellomtiden kan de som vil, lene seg på en stor finsk studie fra 2019 som hevder at barn og ungdom bør lese på fritiden for å fortsette å utvikle leseferdighetene sine. Studien påpeker også at den største effekten kommer av boklesing. Det finnes altså en del forskning som tyder på at 20 minutter lesing i bok hver dag vil være bedre enn 20 minutter på skjerm, men jeg har ikke sett noen funn den andre veien.
 
Lesing er en vanesak som så mye annet. Om du begynner å lese på sengen, tar det veldig kort tid før du omtrent er nødt til å lese for å få sove. Du får også mye større lyst til å lese. Jeg tror at hvis du legger inn en liten innsats for å etablere noen gode leserutiner, vil du også ha mye større lyst til å lese. Å lese mye på fritiden er litt bedre enn å lese litt, men å lese litt på fritiden er mye bedre enn å ikke lese noe.

Morgendagens lesere

– Lesing bygger fellesskap, sier Patrick Magnussen ved Montesorri-skolen. Barna skal fungere i grupper eller i små samfunn. –

9 tips som kan øke barnas leselyst i 2020

Hvordan skal jeg øke leselysten uten å ty til tvang? Her er noen gode tips som har fungert for mine barn.

Tre grunner til at ungdom ikke leser og hva du kan gjøre med det

Skap leselyst med bøker! Vær et godt forbilde og vis at bøker kan være avslappende og en god opplevelse.