Kvalitet og nyskaping i 150 år 

2022 er et jubileumsår for Aschehoug. I 1872 grunnla Hieronymus og Halvard Aschehoug sortimentsbokhandelen H. Aschehoug & Co. på Egertorget i Kristiania. Året etter ble de første forlagsartiklene utgitt. I 150 år har forlaget bidratt til å opplyse, utdanne, stimulere, underholde og utvikle samfunnet til slik det er i dag.  

– Aschehougs utgivelser er en kombinasjon av viktig kunnskapsformidling og litterær bredde, sier forlegger og konsernsjef, Mads Nygaard. – At vi fremdeles, etter 150 år, er et ledende forlagshus, skyldes at kvalitet og nyskaping alltid har stått i høysetet og har preget alt vi har gjort. Forlagsfaget er i sin natur innovativt og dynamisk, og det Aschehoug har skapt i alle disse årene har satt preg på samfunnet rundt oss.

Vår historie går tilbake til før nasjonalstaten Norge skulle dannes, og vi har i disse årene bidratt til oppløsningen av unionen med Sverige, dannelsen av en egen norsk kultur og kulturarv, kunnskapsbygging i befolkningen og debatten som er avgjørende i et velfungerende demokrati. Et forlag både bygger og speiler samtiden gjennom sine utgivelser. 

Bredde og variasjon

Allerede de første forlagsartiklene som ble utgitt i 1883 viser tydelig forlagets ambisjon om bredde. De varierte tematisk fra kart over Kristiania med veiledende tekst, til artikkel om husdyrs mest vanlige sykdommer, gresk formlære og oppgaver i navigasjon, til en kritisk studie av Henrik Ibsens Kejser og Galilæer, skrevet av Arne Garborg.

– Den viktigste oppgaven vi har er å støtte våre forfattere og å sørge for at det de skriver blir så godt og når så langt ut som overhodet mulig. Vi har fått samarbeide med svært mange av de aller viktigste og største forfatterne, sier Mads Nygaard.  

– Det går en linje fra Garborg, Undset, Øverland, Duun, Falkberget, Bjerke og Hagerup frem til dagens forfattere. Blant disse er det en stor bredde og variasjon, og det skal vi fortsette å utvikle. 

Bredde er et viktig mål i den norske litteraturpolitikken, og det har vi lyktes svært godt med. Kloke rammevilkår og et sterkt ønske i bokfaget om å bidra til å oppfylle samfunnskontrakten, har ført til at det utgis mange bøker, skrevet av mange forfattere, utgitt på mange forlag, solgt gjennom et stort forhandlerapparat landet rundt. I 2020 ble det solgt over 50 000 ulike titler i norske bokhandlere.  

– Aschehoug bidrar i stor grad til dette mangfoldet, i alle genrer.

Forlagene har en viktig rolle

– Forlagene har en viktig rolle i en tid som preges av manipulasjon i sosiale medier og der såkalte falske nyheter fremstilles som fakta, sier Mads Nygaard. – Det er viktig med subjektive meninger og debatt mellom ulike synspunkter, men det er viktig at leseren kan stole på at fakta ikke er fordreid. I Aschehoug er vi opptatt av å både presentere fakta og kunnskap, og å bidra til å fremme subjektive synspunkter og diskusjon. Ytringsfriheten er demokratiets aller viktigste forutsetning, og et forlag har en viktig rolle i å sikre både den og at leseren kan skille mellom hva som er objektivt og hva som er subjektivt. 

150 års-jubileet skal feires på mange måter.  – Først og fremst skal forfatterne våre stå i sentrum. Leserne vil også bli invitert med på festen. Våre utgivelser er å finne på nattbord, i hyller, skolepulter og lesesaler over alt, og vi skal sørge for at alle som bruker og gleder seg over utgivelsene våre får ta del. Det skal avholdes mange arrangementer, ikke minst i tiden rundt selve dagen, den 20. september. Det er bare å glede seg, sier Mads Nygaard. 

I et jubileumsår er det selvsagt naturlig å se litt tilbake, men fokuset vårt vil være på nåtid og fremtid. Vår lange historie er en solid plattform, men arbeidsoppgavene våre er knyttet til fremtiden. Litteraturen er viktig og vil fortsette å være det.