Foto: Iris Furu

Best på sakprosa

– Ambisjonen er klar. Aschehoug skal være best på sakprosa, fastslår forlagssjef for sakprosa Jan Swensson. – Utgangspunktet vårt er unikt. I 150 år har forlaget levert kvalitet og preget samfunnet vi er en del av. Vi har utfordret, produsert bøker til ettertanke og skapt underholdning for store lesegrupper. Alt dette skal vi gjøre enda mer av.

Samfunnet rundt oss er i sterk endring. Bøkenes rolle er både å speile og utfordrer samtiden. Vi lever i en fantastisk tid preget av lett tilgang på informasjon, kunnskap og meninger, men samtidig en tid preget av polarisering, splid og ekko-kamre der nyheter og fakta manipuleres.

– Det betyr at det mer enn noen gang er behov for gode kvalitetssikrede, faktasjekkede og redigerte bøker, understreker Jan.

– Bokbransjen er også i endring og nye formater blir viktigere. Vi satser stadig mer på lyd, både på podkaster, lydbøker og andre lydproduksjoner, og her er det spennende muligheter og mye upløyd mark. Samtidig selges det mange bøker i de tradisjonelle kanalene. Folk vil fortsatt ha papirbøker, heldigvis, det gleder et gammelt forlagshjerte som mitt. 

Et bredt felt

Sakprosa spenner over et stort felt som quiz, kokebøker og håndarbeid - til biografier, historie og dokumentarutgivelser om viktige personer og temaer. 

– Vår oppgave er å lage bøker som betyr noe for folk, sier Jan. – Bøker folk snakker om. Bøker folk bryr seg om og som setter agenda i samfunnsdebatten. Redaksjonen vår produserer innhold som skal underholde, gi ettertanke og kunnskap. Da må våre folk være de beste.

Styrker laget

Sakprosalaget i Aschehoug styrkes både markedsmessig og redaksjonelt. Marit Grue er ny markedssjef for sakprosa. Hun kommer fra ARK, der hun har jobbet i over 20 år, både i bokhandel og i administrasjonen som kategorisjef og leder av ARKs bokteam. Hun sier til Bok365: – Jeg er så glad for å ha fått muligheten til å bli en del av den nye satsningen Aschehoug skal gjøre på sakprosa. Etter 21 år i ARK gleder jeg meg til å ta steget over til forlagssiden, og til å jobbe tettere på bøkene, utgivelsesprosessen og forfatterne. Jeg ser fram til å bli enda bedre kjent med forlaget og de fine menneskene der, og ikke minst til å bli en del av et ambisiøst og entusiastisk team.

To nye redaktører er også nylig hentet inn; Marie Kleve og Halvor Finess Tretvoll. Begge er sakprosaforfattere med bred redaksjonell erfaring fra norsk presse. Marie Kleve kommer fra Dagbladet der hun ledet redaksjonen for bok-, film- og tv-anmeldelser. Hun jobbet som featurjournalist i samme avis og har gitt ut boka Grønnere familie i 2020.

Til Bok365 uttaler hun at dette er drømmejobben: – Jeg har vært journalist og kulturanmelder i over 15 år, men nå har jeg lyst til å være med på å lage bøker, ikke bare mene ting om dem. Fallhøyden blir jo deretter, men det er bare sunt, tror jeg, sier Marie. – Jeg kunne ikke funnet et bedre hjem i bokbransjen enn Aschehoug. Lange tradisjoner for både kvalitet og bredde, kombinert med høye ambisjoner for tida framover, passer meg bra. En usedvanlig hyggelig redaksjon er det også – og de lager de beste festene!

Halvor Finess Tretvoll har gitt ut tre sakprosabøker, senest Sosialdemokrati i en skjebnetid.  Halvor har fortid i NRK der han ledet debattredaksjonen og bygde opp NRK Ytring, og han har vært journalist i Dagsavisen og Ny Tid. Han kommer til Aschehoug fra redaktørjobb i Res Publica, der han blant annet skapte podkasten «Derfor skal du lese ...». 

Til Bok365 uttaler han: – 150 år etter oppstarten spiller forlagshuset fortsatt en helt avgjørende rolle i norsk kultur og offentlighet. Her satses det dessuten offensivt på sakprosa og på lydproduksjoner nå. Vi skal ta posisjoner og videreutvikle kvaliteten og bredden gjennom nyskaping i en del av bransjen der det er ganske mye bevegelse. Det er virkelig et stort privilegium å få bidra til at alle de verdiene som henger i veggene i et sånt forlagshus forvaltes videre i en ny tid, sier Halvor, og legger til: – Aschehoug oser av historie og tradisjoner, samtidig som det er en enorm evne og vilje til fornyelse slik at utgivelsene fortsetter å sette dype spor i mennesker og samfunn. Hvordan kan man unngå å elske en jobb i et sånt forlag?