Åse Huus

Åse Huus

Åse Huus er grafisk designer og førsteamanuensis i visuell kommunikasjon, og har vært tilknyttet Kunst- og designhøgskolen i Bergen siden 2001. Som tidligere MA-koordinator var hun ansvarlig for å bygge opp masterstudiet ved avdeling for design fra starten i 2004. I dag underviser og veileder hun på alle nivåer ved fagområdet visuell kommunikasjon.