Tuva Bjørkvold

Tuva Bjørkvold

Tuva Bjørkvold er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet lærer og cand.edu. og har undervisningserfaring både fra barneskole og lærerutdanning. Hun jobber for Forskningsrådet med forskning som metode for elever på barnetrinnet. Bjørkvold har utgitt bøkene "Boller og brøk ¿ kjøkkenet som nøkkel til kunnskap" (2003), "Zeppelin 7 språkbok" (2008) og "HTO Helhetlig Tilpasset Opplæring" (2010) og er bidragsyter i Traavik og Jansson (red.): "Norskboka 1 og 2".