Turid Fosby Elsness

Turid Fosby Elsness

Turid Fosby Elsness er professor emerita ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning. Hun har doktorgrad innenfor emnet lese- og skriveopplæring. I tillegg til arbeid med forsknings- og utviklingsprosjekter, har Fosby Elsness gitt ut en rekke fag- og lærebøker, blant annet Sesam Sesam og Zeppelin 1 til 4. For tiden arbeider hun med norskverket Nye Zeppelin for 1. til 4. trinn. Verket vil stå ferdig til Fagfornyelsen i 2020.