Tove Eikrem

Tove Eikrem

Tove Eikrem er fysioterapeut og jurist. Hun har arbeidet i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten innen offentlig forvaltning, samt i funksjonshemmedes intresseorganisasjoner. Tove Eikrem har undervist ved flere høgskoler og har vært redaktør og forfatter av fagbøker. Hovedinteressefeltet er formidling av kunnskap om regelverket på velferdsområdene, både til fagutøvere og til «folk flest».