Tormod Lien

Tormod Lien

Tormod Lien er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i bl.a. veiledning og skoleledelse. Han har jobbet som kontaktlærer på småskoletrinnet i tolv år og er nå rektor ved Øvre Slettheia skole i Kristiansand kommune.