Tony Burner

Tony Burner

Tony Burner er professor i engelsk ved fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Institutt for språkfag, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Drammen). Han er utdannet lærer og skoleforsker med undervisningserfaring fra ungdomsskolen og den videregående skolen. Burners interesseområder er engelsk fagdidaktikk, vurdering, skoleutvikling og veiledning. Han har skrevet en rekke artikler og bokkapitler om disse temaene.