Tonje Fossum Svendsen

Tonje Fossum Svendsen

Tonje Fossum Svendsen er lektor med opprykk i fagene norsk, samfunnsfag og psykologi. Hun har master fra Universitetet i Oslo og underviser på Blindern videregående skole. Siden 2011 har hun vært forfatter på Aschehougs (Lokus) nettsteder til Psykologi 1 og Psykologi 2. Hun har stått for revisjon, oppdatering og nyskriving av lærebøkene Psykologi 1 og Psykologi 2 siden 2016.