Synnøve Pettersen

Synnøve Pettersen

Synnøve Pettersen er utdannet lektor med hovedfag i engelsk fagdidaktikk. Hun har lang undervisningserfaring, for det meste fra ungdomsskolen. Hun er i dag ansatt ved Bodin videregående skole.