Stig Bjørshol

Stig Bjørshol

Stig Bjørshol er forfatter av Cumulus. Han er utdannet historiker og arbeider i dag ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for lærerutdanning. Stig Bjørshol har tidligere lærererfaring fra både grunn- og videregående skole.